TUJUAN DI TURUNKANNYA SYARIAT ISLAM


Thoriquna.id - Ada lima tujuan Allah SWT menurunkan syariatNya yang kemudian kita kenal dengan MAQASHIDU SYARIAT, Tujuan di wahyukanya syariat oleh Allah SWT,  yaitu :

1. Dalam rangka hifzudin, Menjaga agama islam
Agama islam akan terpelihara dengan baik, bahkan juga agama-agama yang lain akan di hormati dengan cara yang benar. Di dalam syariat islam agama akan terjaga.

2. Menjaga jiwa manusia, Hifzhun nafsi
Jiwa manusia akan terjaga dengan syariat Allah SWT, agar seluruh jiwa manusia ini terjaga dengan baik, tidak mungkin ada pertumpahan darah, tidak mungkin ada jiwa manusia yang melayang dengan harga yang murah, jika syariat Allah SWT itu tegak. Dia pasti pasti terjaga. Baik muslim atau non muslim, baik orang yang beriman atau orang kafir.

Saudaraku yang in syaa Allah di muliakan oleh Allah SWT, Itulah mengapa salah satu fungsi di dalam ajaran islam di katakan al imamu junah, Pemimpin adalah tameng bagi warga negaranya. Pemimpin akan menjaga seluruh warganya, akan melindungi seluruh warganya, setiap kali ada warga negaranya mendapat ancaman akan menjadi tamengnya.
Pemimpin itulah yang akan melindunginya, dan islam mengatur itu semua, pemimpin memiliki fungsi bagaimana menjaga warga negaranya.

Saudaraku yang in syaa Allah di muliakan oleh Allah SWT, kalau kita lihat dari poin tentang Maqashidu syariat, yaitu yang berkenaan dengan terjaganya jiwa, Kemudian pemimpin menjadi tameng warga negaranya, Saya rasa tidak mungkin ada peristiwa yang menyedihkan seperti di wamena misalnya. Begitu banyak orang-orang yang tak berdosa, begitu banyak kaum muslimin yang tertumpah darahnya, dan ternyata negara tidak hadir di sana. Ini sebagai salah satu koreksi di mana syariat islam tidak di jalankan sebagai mana mestinya, bahkan menolak syariat Allah SWT.

3. Menjaga keturunan
Tidak boleh ada manusia yang lahir tanpa jelas keturunannya. Itulah salah satu syariat Allah di turunkan, maka syariat Allah SWT mengharamkan perzinahan. Tidak ada lagi manusia yang lahir di luar pernikahan yang tidak jelas nasabnya. Di turunkannya syariat Allah SWT untuk memelihara nasab manusia, terpelihara nasabnya sampai orang tuanya dan seterusnya.

4. Menjaga harta
5. Dan menjaga akal manusia
Dalam menegakan syariat islam, Tidak ada lagi jiwa-jiwa yang melayang dengan harga yang murah tanpa sebab yang benar.


Semoga kita di beri kemampuan oleh Allah SWT untuk menegakan syariat islam, sehingga tidak ada lagi jiwa-jiwa yang melayang dengan harga yang murah tanpa kesalahan apapun.

Maka dengan tegaknya syariat islam AGAMA TERJAGA, JIWA TERJAGA, KETURUNAN TERJAGA, HARTA TERJAGA dan AKAL TERJAGA DENGAN BAIK.

Barakallahi wa lakum.


oleh : Ust. HAF Al Batawy

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.